• หน้าแรก

  • System Management

  • Q: ต้องการกำหนด “กำหนดผู้อนุมัติแทน” มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนด “กำหนดผู้อนุมัติแทน” มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • System Management

  • Q: ต้องการกำหนด “กำหนดผู้อนุมัติแทน” มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนด “กำหนดผู้อนุมัติแทน” มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q: ต้องการกำหนด “กำหนดผู้อนุมัติแทน” มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ System Management > Approval Center> กำหนดผู้อนุมัติแทน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “กำหนดผู้อนุมัติแทน” ผู้ใช้ทำตามรูปภาพ 3


3.ทำการบันทึกจะขึ้นตามรูปภาพ
 408
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์