• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการกำหนด Lot & Serial ที่จะเอาไปใช้กับการรับสินค้าเข้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนด Lot & Serial ที่จะเอาไปใช้กับการรับสินค้าเข้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการกำหนด Lot & Serial ที่จะเอาไปใช้กับการรับสินค้าเข้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนด Lot & Serial ที่จะเอาไปใช้กับการรับสินค้าเข้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:

Q: ต้องการกำหนด Lot & Serial ที่จะเอาไปใช้กับการรับสินค้าเข้า มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

A:
1.กำหนด Lot & Serial เข้าที่ Warehouse Management > Setup > ล็อตและซีเรียล


2.เปิดหน้าต่าง “ล็อตและซีเรียล“จะปรากฏหน้าต่าง สร้างข้อมูลล็อตและซีเรียล และกำหนดข้อมูลตามลำดับ


3.จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ


4.นำเมาส์ไปคลิกที่ หมายเลขซีเรียลจะปรากฏหน้าต่าง”ล็อตและซีเรียล” ตามรูปที่ 5


5.เมื่อคลิกที่หมายเลขซีเรียลแล้วจะปรากฏ หน้าต่างมาให้ “ล็อตและซีเรียล” จากนั้นให้ทำการคลิกที่ Add มุมซ้ายด้านล่าง และจะขึ้นหน้าจ่าง Add Serial Number เพื่อกำหนดหมายเลขซีเรียลตามที่ผู้ใช้ต้องการ


6.เมื่อกำหนดหมายเลขซีเรียลแล้วจะได้ดังรูปภาพ


7.เมื่อกำหนดล็อตแบะซีเรียลแล้ว จากนั้นทำการบันทึกตามรูปภาพ
 257
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์