• หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดเช็ครับผ่าน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดเช็ครับผ่าน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดเช็ครับผ่าน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดเช็ครับผ่าน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q: ต้องการกำหนดเช็ครับผ่าน มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Cash Management >Cheque > เช็ครับผ่าน คลิกขวาสร้างเอกสารเช็ครับผ่าน


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารเช็ครับผ่าน”) ผู้ใช้คลิกบันทึก


3.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “เช็ครับผ่าน “> ผู้ใช้กำหนดระบุตามลำดับ


4.ทำการบันทึกจะขึ้นตามรูปภาพ
 186
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์