• หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดฝากเช็ครับกับธนาคารมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดฝากเช็ครับกับธนาคารมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดฝากเช็ครับกับธนาคารมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดฝากเช็ครับกับธนาคารมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q: ต้องการกำหนดฝากเช็ครับกับธนาคารมีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Cash Management >Cheque > ฝากเช็ครับกับธนาคารคลิกขวาสร้างเอกสารฝากเช็ครับกับธนาคาร


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “สร้างเอกสารฝากเช็ครับกับธนาคาร”) ผู้ใช้คลิกบันทึก


3.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ฝากเช็ครับกับธนาคาร“> ผู้ใช้กำหนดระบุตามลำดับ


4.ทำการบันทึกจะขึ้นตามรูปภาพ
 183
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์