• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสสินค้า “WHSO-1002” แต่ไม่พบจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสสินค้า “WHSO-1002” แต่ไม่พบจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสสินค้า “WHSO-1002” แต่ไม่พบจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสสินค้า “WHSO-1002” แต่ไม่พบจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q:
Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสสินค้า “WHSO-1002” แต่ไม่พบจะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
A:
1.หน้าบันทึกใบสั่งขายที่ระบบ Customer and Sales > Transaction >ใบสั่งขาย


2.ไปที่ระบบ Warehouse Management >Setup > ข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) > File รหัสสินค้า WHSO-1002 ขึ้นมา และกด แก้ไข > จากนั้นไปที่ Tab การขาย

>>จะสังเกตกว่า จัดการระบบขาย ตรงที่เป็นระงับการขายจะมีการติ๊ก เครื่องหมายถูก ไว้ นั้นจึงทำให้ไปค้นหารหัสสินค้า WHSO-1002 ที่ใบสั่งขายไม่พบ<<


3.ดังนั้นให้ผู้ใช้ทำการติ๊กเครื่องหมาย ถูกออก แล้วทำการบันทึกใหม่


4.ผู้ใช้กลับไปทำการ Search รหัสสินค้าที่ใบสั่งขาย และจะพบรหัสสินค้า WHSO-1002 จะขึ้นมาให้หลังจากที่ไปแก้ไขที่ข้อมูลสินค้า (ระดับคลังสินค้า) แล้ว ดูตามรูปภาพประกอบ
 111
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์