• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสลูกค้า “OSC00006” แต่ไม่พบ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสลูกค้า “OSC00006” แต่ไม่พบ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสลูกค้า “OSC00006” แต่ไม่พบ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสลูกค้า “OSC00006” แต่ไม่พบ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q:
Q: หน้าบันทึกใบสั่งขายได้มีการ Search รหัสลูกค้า “OSC00006” แต่ไม่พบ จะมีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
A:
1.หน้าบันทึกใบสั่งขายที่ระบบ Customer and Sales > Transaction >ใบสั่งขาย


2.จากนั้นให้ผู้ใช้ไปทำการตรวจสอบที่กำหนด ข้อมูลลูกค้า (ระดับบริษัท) ระบบ SO ได้มีการระบุเขตการขายให้กับลูกค้าไว้หรือไม่

> เข้าไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติม > Sales Area > จะขึ้นหน้าต่าง กำหนดข้อมูลเขตการขายให้กับลูกค้า ให้ผู้ใช้ทำการกำหนด และ บันทึก


3. ผู้ใช้กลับไปทำการ Search รหัสบริษัทเพื่อบันทึกที่ใบสั่งขาย และจะพบรหัสบริษัทที่ได้กำหนดไว้ที่เขตการขายจะมาให้ปกติ ดูตามรูปภาพประกอบ
 113
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์