• หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร

Q:
Q: ทำการบันทึกใบสั่งซื้อ เลือกรหัสสินค้า CS-1000 ไม่พบรหัสสินค้า มีวิธีการตรวจสอบอย่างไร
A:
1.หน้าบันทึกใบสั่งซื้อที่ระบบ Vendor and Procurement > Transaction >ใบสั่งซื้อ


2.ผู้ใช้ไปทำการตรวจสอบที่กำหนด ข้อมูลสินค้า (ระดับมาสเตอร์) ระบบ WH ในสินค้านั้นได้มีการระบุหมวดหมู่ของสินค้าไว้หรือไม่
> เข้าไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติม > Item Cate > จะขึ้นหน้าต่าง กำหนดข้อมูลหมวดหมู่สินค้าให้กับสินค้า ให้ผู้ใช้ทำการกำหนด และ บันทึก


3. ผู้ใช้กลับไปทำการดึงรหัสสินค้าเพื่อบันทึกที่ใบสั่งซื้อใหม่ และจะพบเอกสารที่ได้กำหนดหมวดหมุ่เรียบร้อยแล้วตามรูปภาพประกอบ
 96
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์