• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q:
Q: ต้องการบันทึกปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management >ปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง ปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก Initial Screen ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ปรับปรุงสต็อกสินค้าแบบแพ็ก ให้ผู้ใช้ ระบุ ตามขั้นตอนตามรูปภาพ พร้อม Tab รายละเอียด และองค์กร ตรวจสอบความถูกต้อง


3.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 228
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์