• หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q:
Q: ต้องการบันทึกข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Vendor and Procurement >ข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง ข้อมูลเจ้าหนี้ Initial Screen ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ข้อมูลเจ้าหนี้ (ระดับบริษัท) ให้ผู้ใช้ ระบุ ตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด ให้ความถูกต้อง


3. ให้ผู้ใช้ไปคลิก Tab เพิ่มเติม ระบุข้อมูลให้ครบตามที่กิจการต้องใช้ โดยเฉพาะที่เป็นสีแดงต้องระบุทุกครั้ง ถ้าไม่ใส่จะทำการ Save ข้อมูลไม่ได้


4.ให้ผู้ใช้ไปคลิก Tab สามารถบันทึกที่อยู่ระบุข้อมูลของเจ้าหนี้ และ Tab การจัดซื้อ และ เงื่อนไขทางผู้ใช้ก็สามารถกรอกรายละเอียดข้อมูลเจ้าหนี้เข้าไปปกติ


5.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 149
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์