• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Setup> ข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ข้อมูลกลุ่มพนักงานขาย“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ

3.ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ

4.ผู้ใช้ไปที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม > Item Category (โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Assign Item Category To Sales Group)ให้ทำการตามลำดับ

5.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ


 123
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์