• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลช่องทางการขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลช่องทางการขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลช่องทางการขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลช่องทางการขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดข้อมูลช่องทางการขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Setup> ข้อมูลช่องทางการขาย


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ข้อมูลช่องทางการขาย“ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ


3. ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ


4.ผู้ใช้ไปที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม > Sale Organization (ชื่อโครงสร้างงานขาย) ให้ทำการตามลำดับ


5.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 137
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์