• หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Customer and Sales

  • Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:

Q : ต้องการกำหนดข้อมูลโครงสร้างงานขาย มีขั้นตอนการกำหนดดังนี้

A:

1.สามารถเข้าที่ระบบ Customer and Sales > Setup> ข้อมูลโครงสร้างงานขาย

2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “ข้อมูลโครงสร้างงานขาย “ ผู้ใช้กำหนดรายละเอียดของผู้ใช้ให้ครบทำตามรูปภาพ

3.ผู้ใช้ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ

4.ผู้ใช้ไปที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม > Division (กำหนดหมวดหมู่การขายให้กับ Sales Org.)  ให้ทำการตามลำดับ

5.ผู้ใช้ไปที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม > Distribution (กำหนดช่องทางการขายให้กับ Sales Org.) ให้ทำการตามลำดับ

6.เมื่อกำหนดเสร็จแล้วก็ทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ

 118
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์