• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (คืนสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (คืนสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (คืนสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (คืนสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึก รับสินค้า (คืนสินค้า) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
A:

1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management >รับสินค้า (คืนสินค้า) > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง สร้างเอกสารรับสินค้า Initial Screen ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง รับสินค้า (คืนสินค้า) > Tab รายละเอียด และ องค์กรตรวจความถูกต้อง > พร้อมระบุรหัสที่ตั้ง ตามรูปภาพ

3.เมื่อคลิกเข้าไปที่รหัสที่ตั้งจะแสดงหน้าต่าง Find Location ขึ้นมาให้ผู้ใช้ระบุ Location Code ให้เรียบร้อย และตกลง

4.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ

 207
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์