• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึก รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management >รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง (อยู่ระหว่างการขนส่ง) ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง รับสินค้า (อยู่ระหว่างการขนส่ง) > Tab รายละเอียด และ องค์กรตรวจความถูกต้อง > บันทึก ตามรูปภาพ


3.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 236
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์