• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (จากผู้ขาย) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (จากผู้ขาย) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (จากผู้ขาย) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก รับสินค้า (จากผู้ขาย) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึก รับสินค้า (จากผู้ขาย) ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้ามีขั้นตอนอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management > รับสินค้า (จากผู้ขาย) > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่างรับสินค้า (จากผู้ขาย) ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง รับสินค้า (จากผู้ขาย) > Tab รายละเอียด และ องค์กรตรวจความถูกต้อง >พร้อมระบุรหัสที่ตั้ง ตามรูปภาพ


3.เมื่อคลิกเข้าไปที่รหัสที่ตั้งจะแสดงหน้าต่าง Find Location ขึ้นมาให้ผู้ใช้ระบุ Location Code ให้เรียบร้อย และตกลง


4.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 252
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์