• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก สั่งขายสินค้าภายใน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก สั่งขายสินค้าภายใน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึก สั่งขายสินค้าภายใน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก สั่งขายสินค้าภายใน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึก สั่งขายสินค้าภายใน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management >สั่งขายสินค้าภายใน > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง สร้างเอกสารสั่งขายสินค้าภายใน Initial Screen ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ

2.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง สั่งขายสินค้าภายใน โปรแกรมจะดึงข้อมูลมาให้อัตโนมัติ >พร้อมกับกำหนดรหัสคลังสินค้าและรหัสที่ตั้ง > Tab รายละเอียด และองค์กร ตรวจสอบความถูกต้อง ตามรูปภาพ


3.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 241
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์