• หน้าแรก

  • Accounting

  • Q: ต้องการเพิ่มสาเหตุการคืน โดยนำไปใช้ที่ใบลดหนี้เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการเพิ่มอย่างไร

Q: ต้องการเพิ่มสาเหตุการคืน โดยนำไปใช้ที่ใบลดหนี้เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการเพิ่มอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Accounting

  • Q: ต้องการเพิ่มสาเหตุการคืน โดยนำไปใช้ที่ใบลดหนี้เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการเพิ่มอย่างไร

Q: ต้องการเพิ่มสาเหตุการคืน โดยนำไปใช้ที่ใบลดหนี้เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการเพิ่มอย่างไร

Q:
Q : ต้องการเพิ่มสาเหตุการคืน โดยนำไปใช้ที่ใบลดหนี้เจ้าหนี้ มีขั้นตอนการเพิ่มอย่างไร
A:
1. สามารถเข้าที่ Module “สาเหตุการคืน” โดยคลิกขวา


2. ผู้ใช้เพิ่มตามขั้นตอนตามรูปภาพจากนั้นก็บันทึก Save


3.หรือ ถ้าหากผู้ใช้ได้มีการทำเอกสารอยู่ที่หน้า Module ใบลดหนี้เจ้าหนี้ โดยไม่ต้องการออกจากหน้าต่างนี้ก็สามารถทำได้โดยรายละเอียดด้านล่าง

3.1 คลิกขวาที่ Module “ใบลดหนี้เจ้าหนี้”สร้างเอกสารใบลดหนี้

3.2 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง “สร้างเอกสารใบลดหนี้เจ้าหนี้” ให้ผู้ใช้ไปคลิกที่ สาเหตุลดหนี้

3.3 จากนั้นให้ไปคลิกที่ Quick Add Property

3.4 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง “สาเหตุการคืน” ให้เพิ่มตามขั้นตอนตามรูปภาพจากนั้นก็บันทึก Save

 162
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์