• หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Cash Management

  • Q: ต้องการกำหนดบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดบัญชีธนาคาร มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:
1.สามารถเข้าที่ระบบ Cash Management >Setup > ธนาคาร > คลิกขวา สร้างข้อมูล


2.จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “บัญชีธนาคาร” > ผู้ใช้กำหนดระบุบัญชีธนาคารที่ต้องการใช้ในกิจการตามลำดับ


3.จากนั้นก็ทำการบันทึก จะขึ้นตามรูปภาพ


4. Search for ชื่อธนาคารที่สร้าง และทำการ แก้ไข


5.ไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติม > เลือกบัญชี


6.พอคลิกเข้าไปจะมีหน้าต่าง กำหนดข้อมูลบัญชีแยกประเภทให้กับบัญชีธนาคาร ให้ผู้ใช้กำหนดประเภทบัญชี


7.จากนั้นก็ทำการตกลง และโปรแกรมจะทำการบันทึกให้ตามรูปภาพ
 215
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์