• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร

Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร

Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร

Q:
Q: บันทึกกลับรายการทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type” กำหนดอย่างไร
A:
1.บันทึกหน้าต่าง กลับรายการทรัพย์สิน แล้วโปรแกรมฟ้องว่า “Scrapping ไม่ได้กำหนดข้อมูล G/L Document Type”


2. ผู้ใช้ไปที่ Module ประเภทเอกสารระบบบัญชี > เลือกรหัสเอกสารบัญชี > คลิกแก้ไข


3. คลิกเลือกกลับรายการเอกสารเพื่อผูกบัญชีในการกลับรายการ


4.จากนั้นบันทึกข้อมูล จะได้ดังรูปภาพ


5.จากนั้นให้ผู้ใช้มาที่กลับรายการทรัพย์สิน และคลิกเหตุผลการกลับรายการขึ้นมา


6.จากนั้นบันทึกข้อมูล จะได้ดังรูปภาพ
 712
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์