• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q: บันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q: บันทึกตัดจำหน่ายทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q:
Q: เมื่อบันทึกหน้าต่าง ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน แล้วโปรแกรมฟ้อง “เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร
A:
1.บันทึกหน้าต่าง ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน แล้วโปรแกรมฟ้องว่า “เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต”


2. ให้ผู้ใช้คลิก เลขที่เอกสารบัญชี > จำลอง > โปรแกรมจะขึ้น รหัสบัญชีแยกประเภทมาให้ ผู้ใช้ จด ไว้เพื่อไปทำการแก้ไขที่หน้าต่างกำหนดบัญชีแยกประเภทระดับ (บริษัท)


3. ไปที่ กำหนดบัญชีแยกประเภท (ระดับมาสเตอร์) Search for รหัสผังบัญชีที่ติดปัญหา ขึ้นมา


4.จากนั้นดับเบิ้ลคลิกเอกสาร > คลิกแก้ไข


5.เข้าที่ Tab > ตั้งค่าเพิ่มเติม > บริษัท > เลือกชื่อบริษัทขึ้นมา > บันทึก


6.จากนั้นให้ไปที่หน้าต่าง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ
 736
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์