• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” มีวิธีการแก้ไขอย่างไร

Q:
Q: เมื่อบันทึกหน้าต่างขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต” แก้ไขอย่างไร
A:

1.บันทึกหน้าต่าง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน แล้วโปรแกรมฟ้องว่า “เดบิต ต้องมีค่าเท่ากับ เครดิต”

2.ให้ผู้ใช้คลิก เลขที่เอกสารบัญชี > จำลอง > โปรแกรมจะขึ้น รหัสบัญชีแยกประเภทมาให้ ให้ผู้ใช้ จด ไว้เพื่อไปทำการแก้ไขที่หน้าต่างกำหนดบัญชีแยกประเภท


3.ไปที่ กำหนดบัญชีแยกประเภท Search for รหัสผังบัญชีที่ติดปัญหา ขึ้นมา

4.จากนั้นดับเบิ้ลคลิกเอกสาร > คลิกแก้ไข

5.เข้าที่ Tab > ตั้งค่าเพิ่มเติม > บริษัท > เลือกชื่อบริษัทขึ้นมา > บันทึก

6.จากนั้นให้ไปที่หน้าต่าง ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน และทำการบันทึก จะได้ดังรูปภาพ

 717
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์