• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึกบัญชีทรัพย์สิน มีขั้นตอนการบันทึกอย่างไร
A:

1.ผู้ใช้เข้าระบบ Asset Management > เพิ่ม > สร้างชื่อบัญชีทรัพย์สิน > บันทึก


2.นำเมาส์คลิกชื่อบัญชีทรัพย์สิน > ตั้งค่าเพิ่มเติม > CoA.เพื่อที่จะเข้าไปกำหนดผังบัญชี

3.จะขึ้นหน้าต่าง Assigm Chart of Account to Accouing Detemination เพื่อให้ผู้ใช้ระบุรหัสผังบัญชี > ใช้งาน โปรแกรมจะทำการบันทึกให้ ตามรูปภาพ


4.คลิก Set จะขึ้นหน้าต่าง G/L Accoount Detemination เพื่อให้กำหนดชื่อบัญชีตามรูปภาพ > ตกลง


5.จากนั้นผู้ใช้งานก็สามารถทำการคลิก ใช้งาน ข้อมูลจะบันทึกสำเร็จตามรูปภาพ 203
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์