• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการเพิ่มผังตั้งค่าเสื่อมราคาทรัพย์สิน พร้อมกับการผูกบริษัทกับผังค่าเสื่อม มีขั้นตอนอย่างไร
A:
1. ผู้ใช้ทำการเพิ่มเอกสารขึ้นมา และทำตามขั้นตอน 1 - 4 ตามรูปภาพ2. จากนั้นผู้ใช้คลิกแก้ไขเอกสาร3. เลือก Tab  ตั้งค่าเพิ่มเติม > คลิก Assign company4. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง กำหนดข้อมูลบริษัทให้กับผังค่าเสื่อมราคาทรัพย์สินมาให้ จากนั้นให้คลิกขวาจะปรากฏ เพิ่ม และคลิกที่ช่องรหัสบริษัท ให้ไปเลือกบริษัทที่ต้องการผูกผังค่าเสื่อมขึ้นมา5. เลือกบริษัทที่ต้องการที่จะผูกผังค่าเสื่อม > Select ขึ้นมา6. จากนั้นให้ทำการ ตกลง7. โปรแกรมจะแสดงกับมาที่หน้าต่างครั้งแรก และให้ผู้ใช้ทำการบันทึก ตามรูปภาพ

 815
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์