• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร

Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร

Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร

Q:
Q: บันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สินโปรแกรมฟ้อง“ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี”แก้ไขอย่างไร
A:
1.เมื่อทำบันทึกขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน โปรแกรมฟ้องว่า “ไม่มีรายการบัญชีแยกประเภทสำหรับการบันทึกบัญชี” ตามรูปภาพ2. ผู้ใช้ไปที่ Module บัญชีทรัพย์สิน >ตั้งค่าเพิ่มเติม > ให้เลือก ชื่อทรัพย์สินที่ต้องการผูกผังขึ้นมา > CoA. >Set คลิกเข้าไปเผื่อไปกำหนดผังบัญชี


3.เมื่อผู้ใช้เข้าไปคลิก Set แล้วจะปรากฏหน้าต่าง G/L Account Detemination ให้กำหนดผังตามที่กิจการต้องการ> ตกลง4. ผู้ใช้กลับมาที่หน้า Module ขึ้นทะเบียนทรัพย์สิน พอทำการ Save โปรแกรมจะบันทึกสำเร็จ


 1038
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์