• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร

Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร

Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร

Q:
Q: บันทึกประเภทสินทรัพย์โปรแกรมฟ้องเตือน รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อมไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ เพิ่มอย่างไร
A:
1. ถ้ามีการบันทึกสินทรัพย์ และได้บันทึก “โปรแกรมจะฟ้องเตือนว่า รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อม ไม่สามารถเป็นค่าว่างได้ “ ตามรูปภาพ2. ผู้ใช้ทำการคลิกที่วิธีการคำนวณค่าเสื่อม จะแสดงหน้าต่าง กำหนดข้อมูลการคำนวณค่าเสื่อมให้กับประเภททรัพย์สิน ให้กำหนดตามรูปภาพ “กรอบสีน้ำเงิน” จากทำการตกลง3. ถ้ามีการกำหนดเรียบร้อยแล้ว ทำการ Save จะขึ้นตามรูปภาพ “บันทึกข้อมูลสำเร็จ”


 956
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์