• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร

Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร

Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร

Q:
Q: การตัดจำหน่ายซากเป็นสินทรัพย์ที่หมดอายุ หมดมูลค่าที่ต้องการกำจัดออกจากทะเบียนทรัพย์สินทำอย่างไร
A:
1. ทำการคลิกขวาที่ ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน เลือก “สร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน” ตามรูปภาพ2. บันทึกรหัสทรัพย์สินที่ต้องการจำหน่ายซากเข้าไป > ตกลง3. ถ้ามีการ ตกลง แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ตัดจำหน่ายทรัพย์สินมาให้เพื่อบันทึกข้อมูลตามลูกศร และทำการบันทึก

 1224
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์