• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดราคาซากแบบอัตรา % ของมูลค่าสินทรัพย์ มีวิธีการกำหนดอย่างไร
A:

1.เข้าระบบ Asset Management > เปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซาก > คลิกขวาสร้างข้อมูล เปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซาก2. .จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง เปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซาก ให้ผู้ใช้ทำการบันทึก รหัส เปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซาก > ชื่อ เปอร์เซ็นต์การหักมูลค่าซาก ตามลำดับดังรูปภาพ3.เมื่อมีการบันทึกข้อมูลครบแล้วให้ผู้ใช้ทำการบันทึก4. จากนั้นให้ไปคลิกวิธีคำนวณค่าเสื่อม5. ให้เลือกวิธีคำนวณเพื่อไปผูกกับเปอร์เซ็นต์การหักค่าซาก ดับเบิลคลิกขึ้นมา6. จะขึ้นหน้าต่างวิธีการคำนวณค่าเสื่อมมาให้ คลิกแก้ไขเอกสาร7.ให้ผู้ใช้ เลือกการคำนวณอัตราผลผลิต เป็น “ใช้ราคาซากตามที่กำหนดใน Cutoff Percentage” พร้อมกับกำหนด เปอร์เซ็นต์หักมูลค่าซาก ที่มีกำหนดไว้8. เปอร์เซ็นต์หักมูลค่าซาก ที่มีการกำหนด9. จากนั้นให้ทำการบันทึก ตามรูปภาพ

 897
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์