• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการกำหนดงวดบัญชีทรัพย์สินในระบบ Asset Management มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดงวดบัญชีทรัพย์สินในระบบ Asset Management มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการกำหนดงวดบัญชีทรัพย์สินในระบบ Asset Management มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดงวดบัญชีทรัพย์สินในระบบ Asset Management มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดงวดบัญชีทรัพย์สินในระบบ Asset Management มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:

1.สามารถเข้าที่ระบบ Accounting > General Setup >งวดบัญชี2.เลือกช่องปีงบประมาณ ให้คลิกเลือกปีงวดบัญชีที่ต้องการกำหนด ตามรูปภาพ3.จากนั้นให้คลิกสร้างปีงบประมาณโปรแกรมจะทำการสร้างงวดบัญชีให้อัตโนมัติ และทำการ ตกลงเพื่อบันทึก4.เข้าที่ระบบ Asset Management > งวดบัญชีทรัพย์สิน5.โปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง งวดบัญชีทรัพย์สินมาให้ และทำการเลือกปีงบประมาณ โปรแกรมจะดึงงวดบัญชีที่มีการบันทึกที่งวดบัญชีในระบบ Accounting มาให้อัตโนมัติ และทำการ Save หรือตกลง

 

 200
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์