• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร

Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร

Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร

Q:
Q: เปลี่ยนมูลค่าซากของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำอย่างไร
A:

1.สามารถเข้าไปที่ระบบ Asset Management > ประเภททรัพย์สิน ตามรูปภาพ2.ทำการบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำตามลำดับขั้นตอนการทำงาน


3. จากนั้นให้ไปหน้า Module ทรัพย์สิน เพื่อทำการบันทึกในส่วนของอายุการใช้งานสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ค่า Default ที่หน้าประเภทสินทรัพย์

3.1 โดยสามารถเข้าไปที่ “ทรัพย์สิน” ทำตามลำดับขั้นตอนการทำงาน3.2 จากนั้นเมื่อมีการ “ตกลง” โปรแกรมจะทำการ Save และพร้อมจะแสดงหน้าต่างตามรูปมาให้อัตโนมัติ3.3 จากนั้นไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติม และให้ใส่ชื่อทรัพย์สินพร้อมกับไปคลิกที่ Asset Value Data3.4 เมื่อมีการคลิกที่ Asset Value Data โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง กำหนดข้อมูลวิธีคิดมูลค่าทรัพย์สินให้กับทรัพย์สินขึ้นมาให้ และไปทำการกำหนด “มูลค่าซาก /ตกลง3.5 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างมาให้ และให้ทำการบันทึก Save ปกติ จะขึ้น “การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลประสบสำเร็จ”


 865
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์