• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์โดยไม่กำหนดค่า Default ที่ประเภทสินทรัพย์มีขั้นตอนอย่างไร
A:

Q : หากต้องการเปลี่ยนอายุการใช้งานของสินทรัพย์ โดยไม่ใช้กำหนดค่า Default ที่หน้าบันทึกประเภทสินทรัพย์ จะมีขั้นตอนอย่างไร

1.สามารถเข้าไปที่ระบบ Asset Management > ประเภททรัพย์สิน ตามรูปภาพ

 

2.ทำการบันทึกประเภทสินทรัพย์ทำตามลำดับขั้นตอนการทำงาน

3.จากนั้นให้ไปหน้า Module ทรัพย์สิน เพื่อทำการบันทึกในส่วนของอายุการใช้งานสินทรัพย์ที่ไม่ใช้ค่า Default ที่หน้าประเภทสินทรัพย์
3.1 โดยสามารถเข้าไปที่ “ทรัพย์สิน” ทำตามลำดับขั้นตอนการทำงาน3.2 จากนั้นเมื่อมีการ “ตกลง” โปรแกรมจะทำการ Save  และพร้อมจะแสดงหน้าต่างตามรูปมาให้อัตโนมัติ

 

3.3 จากนั้นไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติม  และให้ใส่ชื่อทรัพย์สินพร้อมกับไปคลิกที่  Asset Value Data

3.4 เมื่อมีการคลิกที่ Asset Value Data โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง กำหนดข้อมูลวิธีคิดมูลค่าทรัพย์สินให้กับทรัพย์สินขึ้นมาให้และไปทำการกำหนด “อายุการใช้งานสินทรัพย์ (เดือน)” /ตกลง


3.5 โปรแกรมจะแสดงหน้าต่างมาให้ และให้ทำการบันทึก Save ปกติ จะขึ้น“การบันทึกข้อมูลลงในฐานข้อมูลประสบสำเร็จ”

 

 827
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์