• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกกลุ่มหน่วยนับสินค้า ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้า มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกกลุ่มหน่วยนับสินค้า ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้า มีขั้นตอนอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกกลุ่มหน่วยนับสินค้า ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้า มีขั้นตอนอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกกลุ่มหน่วยนับสินค้า ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้า มีขั้นตอนอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึกกลุ่มหน่วยนับสินค้า ที่ใช้งานในระบบคลังสินค้า มีขั้นตอนอย่างไร
A:
1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management >Setup > กลุ่มหน่วยนับสินค้า > คลิกขวาสร้างข้อมูลกลุ่มหน่วยนับสินค้า


2. จากนั้นโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง “กลุ่มหน่วยนับสินค้า” กำหนด Tab รายละเอียดตามลำดับ


3. จากนั้นไป Tab  ทำการกำหนดหน่วยนับ ตามลำดับ


4. จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ
 322
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์