• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการกำหนดตั้งค่าระบบคลังสินค้าที่เป็นการเริ่มต้นของ WH มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดตั้งค่าระบบคลังสินค้าที่เป็นการเริ่มต้นของ WH มีวิธีการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการกำหนดตั้งค่าระบบคลังสินค้าที่เป็นการเริ่มต้นของ WH มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดตั้งค่าระบบคลังสินค้าที่เป็นการเริ่มต้นของ WH มีวิธีการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดตั้งค่าระบบคลังสินค้าที่เป็นการเริ่มต้นของ WH มีวิธีการกำหนดอย่างไร
A:
1. ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management > ตั้งค่าระบบคลังสินค้า > ผู้ใช้สามารถเลือกบัญชีคลังสินค้า มีให้เลือก 2 แบบ
- Periodic การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือเมื่อสิ้นงวด วิธีนี้จะไม่มีการบันทึกบัญชี "สินค้าคงเหลือ" ในระหว่างงวด ดังนั้นยอดคงเหลือบัญชีสินค้าคงเหลือจะเป็นยอด ณ วันต้นงวด และจะไม่บันทึกต้นทุนขายในทุกครั้งที่ขาย
- Perpetual การบันทึกบัญชีสินค้าคงเหลือแบบต่อเนื่อง วิธีนี้จะมีบัญชี "สินค้าคงเหลือ" ไว้เพื่อบันทึกความเคลื่อนไหวของสินค้าที่เกิดขึ้นตลอดการดำเนินงาน โดยใช้บันทึกมูลค่าของสินค้าไม่ว่าจะเป็นการซื้อ ขาย ส่งคืนและรับคืน ดังนั้นจึงทำให้ทราบยอดคงเหลือของสินค้าได้ตลอดเวลา

>>ให้ผู้ใช้เลือกว่าต้องการต้นทุนในการคำนวณแบบไหน มีผลกับการคำนวณต้นทุนตามที่บริษัทต้องการ > บันทึก


2.จากนั้นไป Tab บาร์โค้ด เพื่อกำหนดในการเปิดใช้บาร์โค้ดขึ้นอยู่กับกิจการของแต่ละบริษัท > บันทึก


3. จากนั้นไป Tab พิมพ์และอีเมล์ เพื่อกำหนดข้อมูลเกี่ยวกับแบบฟอร์มการ Print และส่ง E-mail > บันทึก
 268
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์