• หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกหน่วยคลังสินค้าของหน่วยงานความรับผิดชอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกหน่วยคลังสินค้าของหน่วยงานความรับผิดชอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Warehouse Management

  • Q: ต้องการบันทึกหน่วยคลังสินค้าของหน่วยงานความรับผิดชอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกหน่วยคลังสินค้าของหน่วยงานความรับผิดชอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึกหน่วยคลังสินค้าของหน่วยงานความรับผิดชอบ มีขั้นตอนการกำหนดอย่างไร
A:

1.ผู้ใช้เข้าระบบ Warehouse Management > หน่วยงานคลัง > คลิกขวา สร้างเอกสาร จะขึ้นหน้าต่างหน่วยงานคลังทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ


2.จากนั้นไปที่ตั้งค่าเพิ่มเติม > Employee >จะขึ้นหน้าต่างกำหนดข้อมูลพนักงานให้กับหน่วยงานคลังสินค้า > บันทึก ให้ทำตามขั้นตอนรูปภาพ

3.จากนั้นไป Tab คลังสินค้า ไปบันทึกรายละเอียดตามลูกศร

4.จากนั้นไป Tab รับสินค้า ไปบันทึกรายละเอียดตามลูกศร

5. Tab รับสินค้า > ตั้งค่าเพิ่มเติม > Transfer Network > กำหนดหน่วยงานคลังปลายทางขึ้นมา > บันทึก

6.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ

 270
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์