• หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการบันทึกใบสัญญาซื้อช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกใบสัญญาซื้อช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: ต้องการบันทึกใบสัญญาซื้อช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกใบสัญญาซื้อช่องจำนวน/ราคาต่อหน่วย และจำนวนเงินให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องทำอย่างไร

Q:
Q : บันทึกใบสัญญาซื้อ ด้วยช่องจำนวน / ราคาต่อหน่วย และ จำนวนเงิน ต้องการให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่งต้องไปทำการกำหนดที่ใด
A:
1.ได้มีการบันทึกใบสัญญาซื้อ ด้วยช่องจำนวน / ราคาต่อหน่วย และ จำนวนเงิน ต้องการให้เป็นทศนิยม 3 ตำแหน่ง


2.ผู้ใช้เข้าไปที่ เครื่องมือ > ตั้งค่าทั่วไป


3. โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง Global Option ให้ผู้ใช้ไปกำหนดตั้งค่าจำนวนทศนิยม > บันทึก
 191
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์