• หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: เมื่อมีการทำใบสั่งซื้อ พร้อมการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมาแต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อต้องทำอย่างไร

Q: เมื่อมีการทำใบสั่งซื้อ พร้อมการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมาแต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อต้องทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Vendor and Procurement

  • Q: เมื่อมีการทำใบสั่งซื้อ พร้อมการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมาแต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อต้องทำอย่างไร

Q: เมื่อมีการทำใบสั่งซื้อ พร้อมการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมาแต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อต้องทำอย่างไร

Q:
Q : กรณีที่มีการทำใบสั่งซื้อ แล้วมีการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมา แต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อ ต้องทำอย่างไร
A:
1.ทำใบสั่งซื้อ แล้วมีการอ้างอิงเอกสารใบขอซื้อขึ้นมา แต่ไม่พบเอกสารใบขอซื้อ (เพราะที่ไม่พบเอกสารเนื่องจากทางผู้ใช้ไม่ได้ระบุรหัสหมวดหมู่สินค้า ตั้งแต่แรกที่มีการกำหนด ข้อมูลสินค้า (ระดับ มาสเตอร์)


2.ดังนั้นให้ไปทำการเพิ่มที่ระบบ Warehouse Management > เข้า Module ข้อมูลสินค้า (ระดับ มาสเตอร์) > ทำการ Search For สินค้าที่จะอ้างอิงไปทำใบสั่งซื้อ >จากนั้นแก้ไขเอกสารตามลำดับ


3.จากนั้นให้ไปที่ ตั้งค่าเพิ่มเติม > Item Cate > และให้เลือกรหัสหมวดหมู่สินค้าขึ้นมาและทำการบันทึก


4.จากนั้นให้ไปที่ Module ใบสั่งซื้อให้ไปทำรายการมาใหม่ และทำการอ้างอิงใบขอซื้อจะพบว่าเอกสารที่ทำวันที่ 31/05/2564 ขึ้นมาให้เรียบร้อย และผู้ใช้ทำการบันทึก


5.เมื่อทำการบันทึกจะขึ้นหน้าต่าง “ใบสั่งซื้อมาให้อัตโนมัติ”


6.เมื่อบันทึกจะได้ตามรูปภาพ
 187
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์