• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ทำไม ? ถึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการขาย การเลิกใช้ทรัพย์สิน หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย มาดูกัน

ทำไม ? ถึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการขาย การเลิกใช้ทรัพย์สิน หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย มาดูกัน

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ทำไม ? ถึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการขาย การเลิกใช้ทรัพย์สิน หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย มาดูกัน

ทำไม ? ถึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการขาย การเลิกใช้ทรัพย์สิน หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย มาดูกัน


ทำไม ? ถึงต้องตัดจำหน่ายทรัพย์สินที่มีการขาย
การเลิกใช้ทรัพย์สิน หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย จะตัดจำหน่ายแบบไหนมาดูกัน
Click 

การตัดจำหน่ายทรัพย์สิน (Asset Retirement) คือ การลบรายการทรัพย์สินหรือทรัพย์สินบางส่วนออกจากรายการ การลบรายการทรัพย์สิน(หรือทรัพย์สินบางส่วน) เป็นการทำรายการทางฝั่งของบัญชีเป็นทรัพย์สินที่หมดอายุ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับการพิจารณาขององค์กรหรือการทำธุรกรรมทางธุรกิจที่จะนำไปสู่การตัดจำหน่าย

คุณลักษณะ (Asset Retirement)

1.หน้าต่างตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ใช้สำหรับการลบทรัพย์สินทั้งหมดหรือบางส่วนออก ในทางบัญชีเมื่อลบสินทรัพย์ที่มีความซับซ้อนจะต้องผ่านรายการ เป็นการตัดจำหน่ายสินทรัพย์ ในทางบัญชีทรัพย์สินสามารถผ่าน
  รายการการขายสินทรัพย์และรายได้ที่เกิดขึ้น การตัดจำหน่ายทรัพย์สินนั้นขึ้นอยู่กับการพิจารณาด้านองค์กรหรือรายการทางธุรกิจที่เกี่ยวข้องกับการตัดจำหน่าย ซึ่งสามารถจำแนกประเภทการตัดจำหน่ายได้

2.การตัดจำหน่ายทรัพย์สินจะแบ่งออกเป็น 2 รูปแบบ
- การตัดขายทรัพย์สิน (การตัดขาย) คือ การขายทรัพย์สิน การเลิกใช้ทรัพย์สิน เช่น หมดอายุ เสื่อมสภาพ เก่าล้าสมัย ทำให้ไม่คุ้มกับค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่าย เป็นต้น ซึ่งการตัดขายทรัพย์สินนั้น ก่อให้เกิดรายได้แต่อาจ
  จะเป็นได้ทั้งได้กำไร หรือขาดทุนก็ได้

- ทรัพย์สินตัดเป็นเศษซาก ไม่มีรายได้ (การตัดซาก) คือ การลบทรัพย์สิน โดยไม่มีรายได้ที่รับรู้สำหรับทรัพย์สิน เช่น การตัดเป็นเศษซาก การบริจาค การสูญหาย การทำลาย เมื่อทรัพย์สินถูกตัดจำหน่ายแบบไม่มี
   รายได้ ระบบจะสร้าง ขาดทุนจากการตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบไม่มีรายได้เท่ากับมูลค่าที่ตัดจำหน่าย

3.สามารถตรวจสอบทรัพย์สิน ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้
4.สามารถคำนวณค่าเสื่อมทรัพย์สิน ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินได้
5.สามารถแสดงการจำลองข้อมูลการบันทึกบัญชี ของการตัดจำหน่ายทรัพย์สินทั้งของต้นทางและปลายทางได้
6.สามารถตัดจำหน่ายทรัพย์สินแบบครั้งละหายเอกสารได้
7.หลักการทำงานหลังบันทึกข้อมูลหน้าต่างตัดจำหน่ายทรัพย์สิน จะแสดงข้อมูลเป็นการ Protect ทั้งหมดไม่สามารถแก้ไขได้

ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 428
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์