• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • สัญญาการซื้อ เป็นการบันทึกข้อมูลการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย โดยในสัญญาสามารถระบุรายการที่ต้องการซื้อได้ เป็นต้น

สัญญาการซื้อ เป็นการบันทึกข้อมูลการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย โดยในสัญญาสามารถระบุรายการที่ต้องการซื้อได้ เป็นต้น

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • สัญญาการซื้อ เป็นการบันทึกข้อมูลการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย โดยในสัญญาสามารถระบุรายการที่ต้องการซื้อได้ เป็นต้น

สัญญาการซื้อ เป็นการบันทึกข้อมูลการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย โดยในสัญญาสามารถระบุรายการที่ต้องการซื้อได้ เป็นต้น


สัญญาการซื้อ (Purchase Contract)
เป็นการบันทึกข้อมูลการซื้อระยะยาวกับผู้ขาย โดยในสัญญาสามารถระบุรายการที่ต้องการซื้อได้ และสามารถสร้างเอกสารได้ 2 ประเภทคือ Blanket Order หรือ Purchase Agreement

Our Features 

1.  สามารถระบุรายละเอียดการสั่งซื้อตามที่ได้ตกลงกับผู้ขาย
2. สามารถรองรับการซื้อกับต่างประเทศได้ไม่จำกัดสกุลเงิน
3. การซื้อสินค้ากับบริษัทผู้ขายต่างประเทศ สามารถเรียกดูรายละเอียดและแก้ไขเงื่อนไขการสั่งซื้อ (Incoterm) ได้
4. กำหนดการตั้งค่าให้เอกสาร Contract นำไปสร้างเอกสารสั่งซื้อได้อัตโนมัติ (Auto Generate PO)
5. สามารถกำหนดข้อมูลข้อตกลงการซื้อกับผู้ขายเป็น 2 ประเภท คือ
    5.1 Blanket Order การสั่งซื้อสินค้าที่มีการระบุจำนวนสินค้า และราคาสินค้า แต่ยังไม่มีการระบุข้อมูลการสั่งซื้อที่ชัดเจน

    5.2 Purchase Agreement การสั่งซื้อสินค้าที่มีการตกลงระหว่างบริษัทกับผู้ขาย และผู้ขาย

ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 69
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์