• หน้าแรก

  • Manual

  • วิธีการลงตัวติดตั้งโปรแกรม iERP Service มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

วิธีการลงตัวติดตั้งโปรแกรม iERP Service มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

  • หน้าแรก

  • Manual

  • วิธีการลงตัวติดตั้งโปรแกรม iERP Service มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

วิธีการลงตัวติดตั้งโปรแกรม iERP Service มีขั้นตอนการติดตั้งดังนี้

1.ทำการ Double-Click ที่ไฟล์    iERP Service Setup ให้คลิก Next ตามรูปภาพ


2.จะขึ้นหน้าต่าง End-User License Agreement ให้คลิกที่ I accept the terms in the License Agreement > Next


3.จะขึ้นหน้าต่าง Select Installation folder ให้เลือก Path ในการเก็บโปรแกรม (หรือจะใช้ Path ที่ Default) > Next


4.จะขึ้นหน้าต่าง Ready to Install ให้คลิก > Install


5.จะขึ้นหน้าต่าง Installing iERP Service โปรแกรมจะทำการ Installing โปรแกรมจนเสร็จ


6.จะขึ้นหน้าต่าง Completing the iERP Service Setup Wizard เป็นขั้นตอนเสร็จสิ้นจะขึ้นคำว่า Finish ติดตั้งเสร็จสมบูรณ์เรียบร้อย


7.เมื่อมีการติดตั้งสำเร็จสมบูรณ์เรียบร้อยแล้ว หน้า Desktop จะมีการ Icon โชว์  (iERP Service)
 121
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์