• หน้าแรก

  • Manual

  • คู่มือการสร้าง Profile เข้าโปรแกรมครั้งแรก

คู่มือการสร้าง Profile เข้าโปรแกรมครั้งแรก

  • หน้าแรก

  • Manual

  • คู่มือการสร้าง Profile เข้าโปรแกรมครั้งแรก

คู่มือการสร้าง Profile เข้าโปรแกรมครั้งแรก

เมื่อมีการติดตั้งโปรแกรมและทำการสร้าง Database (ฐานข้อมูล) เรียบร้อยแล้วดังนั้นไปทำการกำหนดฐานข้อมูลใน iERP Service

ชั้นตอนที่ 1 ผู้ใช้เช้าไปที่โปรแกรม iERP Service ที่หน้า Desktop

ขั้นตอนที่ 2 จะปรากฏหน้ารูป iERP Service มาให้

รูปที่ 1 คลิกที่ Start โปรแกรมจะ Run ให้เป็นสีเขียวรูปที่ 2       รูปที่ 2 เมื่อคลิก Start แล้ว จะได้รูปฟันเฟืองสีเขียว ให้คลิกปุ่ม Config

 

ขั้นตอนที่ 3 เมื่อคลิก Config เข้ามาแล้วจะปรากฏหน้าต่าง iERP Configuration มาให้ดังนั้นให้นำเมาส์ไปคลิกที่ Database Profile จะขึ้นรายละเอียดด้านขวามือมาให้เพื่อให้ผู้ใช้ดำเนินการใส่ข้อมูลลงไปProfile Name         : ใส่ชื่อของ Database (Ex. U201703001)

Server Name         : iERP Server

Server Path          : (ระบุ IP ของเครื่อง Server หรือ ชื่อเครื่องของ Server)

Database Name      : ชื่อของ Database ที่มีการสร้างไว้ (Ex. U201703001)

User Name           : SA

Password             : (ระบุ Password SA ของ SQL ที่สร้างไว้)


ขั้นตอนที่ 4 เมื่อมีการกำหนดตัวฐานข้อมูลเรียบร้อยแล้ว ผู้ใช้เช้าไปที่โปรแกรม iERP ที่หน้า Desktop


ขั้นตอนที่ 5 เลือกสัญลักษณ์ ฟันเฟืองตามรูปภาพ

ขั้นตอนที่ 6 เมื่อมีการคลิกเข้าไปจะปรกกฎหน้าต่าง Select Profile มาให้ดังนั้นโปรแกรมจะ Default Server Name และ Port มาให้ โดยผู้ใช้ต้องเลือก Database Profile ที่จะใช้งานขึ้นมาเอง จากนั้นเมื่อเลือกเสร็จแล้วก็ดำเนินการกด OK


 342
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์