PromotioniERPAsset

PromotioniERPAsset

2 รายการ
สำหรับคุณลูกค้าคนสำคัญ เพื่อแทนคำขอบคุณในความไว้วางใจที่ท่านมีให้เราเสมอมา บริษัท โปรซอฟท์ อีอาร์พี จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทในกลุ่มโปรซอฟท์กรุ๊ป ขอเชิญท่านร่วมเข้าโครงการ “จัดการสินทรัพย์ง่ายๆ แบบมืออาชีพด้วย Prosoft iERP” ฟรีเป็นเวลา 3 เดือน พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการวางระบบการจัดการสินทรัพย์ด้วยเจ้าหน้าที่ที่มีความเชี่ยวชาญ
2797 ผู้เข้าชม
โปรแกรมที่ช่วยบริหารจัดการทรัพย์สินแบบครบวงจร เพื่อให้ง่ายต่อการจัดการทรัพย์สิน รองรับวิธีคำนวณค่าเสื่อมได้หลากหลายวิธี ตอบสนองความต้องการทุกรูปแบบ ทั้งการจำหน่าย การโอนย้าย การตรวจนับ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ อีกทั้งยังช่วยลดค่าใช้จ่าย และสามารถตรวจสอบข้อมูลได้ทันที
2361 ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์