• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ใบเพิ่มหนี้การซื้อเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้การซื้อ โดยสามารถทำเอกสารเพิ่มหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการเพิ่มหนี้ได้

ใบเพิ่มหนี้การซื้อเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้การซื้อ โดยสามารถทำเอกสารเพิ่มหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการเพิ่มหนี้ได้

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ใบเพิ่มหนี้การซื้อเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้การซื้อ โดยสามารถทำเอกสารเพิ่มหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการเพิ่มหนี้ได้

ใบเพิ่มหนี้การซื้อเป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้การซื้อ โดยสามารถทำเอกสารเพิ่มหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการเพิ่มหนี้ได้ใบเพิ่มหนี้การซื้อ (Purchase Debit Memo)
เป็นการบันทึกข้อมูลรายละเอียดต่างๆทั้งหมด ที่เกี่ยวกับใบเพิ่มหนี้การซื้อ โดยสามารถทำเอกสารเพิ่มหนี้ หรืออ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการเพิ่มหนี้ได้ และนำไปใช้งานกับระบบต่างๆ ทั้งหน้าต่าง, ฟอร์ม และรายงาน เป็นต้น


Our Features 

1.การบันทึกรายการใบเพิ่มหนี้ สามารถบันทึกโดยอ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ
2.สามารถอ้างอิงเอกสารใบตั้งหนี้การซื้อ มาทำรายการที่หน้าต่างใบเพิ่มหนี้การซื้อได้
3.รองรับการแลกเปลี่ยนเงินต่างประเทศ ของเอกสารใบเพิ่มหนี้การซื้อ
4.สามารถแสดงรายละเอียดการคิดภาษีของเอกสารใบเพิ่มหนี้การซื้อได้
5.สามารถแสดงรายละเอียดรายการบัญชี ของเอกสารใบเพิ่มหนี้การซื้อได้
6.สามารถดูรายละเอียดของบันทึกข้อมูลบัญชีได้
7.สามารถตรวจสอบข้อมูลใบเพิ่มหนี้ ก่อนการบันทึกข้อมูลได้
8.สามารถแปลภาษารายละเอียดข้อมูลใบเพิ่มหนี้ได้

ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 119
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์