รู้หรือยัง..? พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้ว

รู้หรือยัง..? พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้วรู้หรือยัง..? พ่อค้า-แม่ค้าออนไลน์ ใช้คอนโดจด VAT ได้แล้ว

กรมสรรพากรเปิดให้พ่อค้า แม่ค้าออนไลน์ใช้ที่อยู่ในอาคารชุดจดทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่มผ่านระบบออนไลน์แล้ว

คุณสมบัติ

- บุคคลธรรมดา สัญชาติไทย
- อาศัยในอาคารชุด/คอนโดมิเนียม
- จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า
- มีสถานประกอบการอยู่ในอาคารชุดเพียงแห่งเดียวเท่านั้น

อบคุณบทความจาก :: กรมสรรพากร
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 477
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์