• หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ตั้งหนี้การซื้อ เป็นการบันทึกใบตั้งหนี้การซื้อของบริษัท ผู้ใช้สามารถทำการสร้างใบเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการอ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ, เอกสารรับสินค้า สามารถทำการอนุมัติเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการกำหนดรูปแบบการอนุมัติ

ตั้งหนี้การซื้อ เป็นการบันทึกใบตั้งหนี้การซื้อของบริษัท ผู้ใช้สามารถทำการสร้างใบเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการอ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ, เอกสารรับสินค้า สามารถทำการอนุมัติเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการกำหนดรูปแบบการอนุมัติ

  • หน้าแรก

  • บทความที่น่าสนใจ

  • ตั้งหนี้การซื้อ เป็นการบันทึกใบตั้งหนี้การซื้อของบริษัท ผู้ใช้สามารถทำการสร้างใบเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการอ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ, เอกสารรับสินค้า สามารถทำการอนุมัติเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการกำหนดรูปแบบการอนุมัติ

ตั้งหนี้การซื้อ เป็นการบันทึกใบตั้งหนี้การซื้อของบริษัท ผู้ใช้สามารถทำการสร้างใบเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการอ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ, เอกสารรับสินค้า สามารถทำการอนุมัติเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการกำหนดรูปแบบการอนุมัติตั้งหนี้การซื้อ (Purchase Invoice)
คือการบันทึกใบตั้งหนี้การซื้อของบริษัท ผู้ใช้สามารถทำการสร้างใบเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการอ้างอิงเอกสารสั่งซื้อ, เอกสารรับสินค้า สามารถทำการอนุมัติเอกสารตั้งหนี้การซื้อจากการกำหนดรูปแบบการอนุมัติ ซึงสามารถทำการอนุมัติแบบบางส่วน หรืออนุมัติทั้งหมดก็ได้


Our Features

1.กำหนดรูปแบบเลขที่เอกสารได้สูงสุด 25 ตัวอักษร 

2.สามารถบันทึกตั้งหนี้ได้โดยการอ้างอิงใบสั่งซื้อหรือบันทึกตรงโดยไม่อ้างอิงใบสั่งซื้อ

3.เอกสารที่ถูกอ้างอิงไปใช้แล้วระบบไม่สามารถแก้ไขเอกสารได้เมื่อมีการปิดงวดบัญชีของเอกสารนั้นไปแล้ว

4.รองรับการคิดภาษีมูลค่าเพิ่มได้ทั้งแบบรวมภาษี ,แยกภาษี และ การยกเว้นภาษี

5.สามารถกำหนด เงื่อนไขการชำระ สำหรับการตั้งหนี้ได้

6.สามารถกำหนดวิธีการจ่ายชำระ สำหรับการตั้งหนี้ได้

7.รองรับการซื้อขายต่างสกุลเงิน

8.สามารถอ้างอิงรายการจากใบจ่ายมัดจำมาบันทึกตัดยอดการซื้อสินค้าได้

9.สามารถดูรายละเอียดการบันทึกบัญชีก่อนการก่อนบันทึกข้อมูลจริงได้

10.สามารถยกเลิกรายการตั้งหนี้ได้ เมื่อตั้งหนี้ผิด

ประกาศบทความโดย ::www.winspeedcloud.com

 922
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์