ทุกเรื่องที่ควรรู้ จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า เสียภาษีอย่างไร

ทุกเรื่องที่ควรรู้ จดทะเบียนพาณิชย์ จดทะเบียนการค้า เสียภาษีอย่างไรจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ มีกี่แบบ?

การจดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ มี 2 แบบ คือ

 1. จดทะเบียนพาณิชย์
 2. จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์   

ทำไมต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

 • ✓ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อ 
 • ✓ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการ 
 • ✓ เป็นหลักฐานการค้า 
 • ✓ เป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ    

ใครต้องจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์?

ผู้ที่ทำธุรกิจขายสินค้า ไม่ว่าจะทำในนามบุคคลธรรมดา ห้างหุ้นส่วนสามัญ ห้างหุ้นส่วนนิติบุคคล หรือบริษัท จะต้องจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์แต่ถ้าเป็นธุรกิจประเภทบริการอย่างเดียว ซึ่งไม่มีการขายสินค้าเกี่ยวข้อง ไม่ต้องจดทะเบียนร้านค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์  ตรวจสอบประเภทธุรกิจที่ต้องจดทะเบียนพาณิชย์เพิ่มเติมได้ที่นี่  โดยจะต้องจดทะเบียนการค้าหรือจดทะเบียนพาณิชย์ภายใน 30 วัน นับจากวันเริ่มประกอบกิจการ

เอกสารที่ต้องใช้ในการจดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์

การจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ ธุรกิจอะไรต้องจดทะเบียนพาณิชน์อิเล็กทรอนิกส์ ?

บุคคลธรรมดา หรือนิติบุคคล ที่ทำธุรกิจออนไลน์ ดังต่อไปนี้ ต้องจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. ขายสินค้าออนไลน์ ทางเว็บไซต์ หรือ สื่อสังคมออนไลน์ เช่น Facebook 
 2. บริการอินเทอร์เน็ต (Internet Service Provider : ISP) 
 3. ให้เช่าพื้นที่ของเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย (Web Hosting) 
 4. ให้บริการเป็นตลาดกลางในการซื้อขายสินค้า หรือบริการ (E-marketplace)

โดยขั้นตอนและค่าธรรมเนียมในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์นั้นเหมือนกับการจดทะเบียนพาณิชย์แบบปกติทุกประการ แต่จะต้องยื่นเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้
   
เอกสารเพิ่มเติมที่ใช้ในการจดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์

 1. รายละเอียดเกี่ยวกับเว็บไซต์
 2. เอกสารการจดโดเมนเนม ที่แสดงว่าผู้จดเป็นเจ้าของโดเมนเนม
 3. พิมพ์หน้าแรกของร้านค้าออนไลน์สินค้า/บริการ และวิธีการสั่งซื้อ วิธีการชำระเงิน วิธีการส่งสินค้า   

เครื่องหมาย DBD Registered

ผู้ประกอบการที่จดทะเบียนพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์แล้วสามารถขอรับเครื่องหมาย เพื่อนำไปติดบนเว็บไซต์ เพื่อยืนยันการมีตัวตนอยู่จริง และทำให้เว็บไซต์มีความน่าเชื่อถือมากขึ้น ซึ่งผู้ประกอบการสามารถยื่นคำขอที่เว็บไซต์ www.trustmarkthai.com   

คนต่างด้าว จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ ได้หรือไม่?

กรณีที่เจ้าของหรือผุ้ประกอบการพาณิชย์เป็นคนต่างด้าว หรือนิติบุคคลที่ตั้งขึ้นตามกฎหมายต่างประเทศที่มาตั้งสำนักงานสาขาในประเทศไทย จะต้องตรวจสอบดูด้วยว่ากิจการค้าที่ดำเนินการนั้นต้องได้รับอนุญาตตามพระราชบัญญัติการประกอบธุรกิจของคนต่างด้าว พ.ศ.2542 หรือไม่ 

หากเป็นกิจการค้าที่ต้องได้รับอนุญาต ผู้ประกอบพาณิชยกิจจะต้องได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการค้าก่อนยื่นจดทะเบียนพาณิชย์   

จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ ที่ไหน?

สถานที่จดทะเบียนการค้า / สถานที่จดทะเบียนพาณิชย์ / สถานที่จดทะเบียนร้านค้า คือ

กรุงเทพฯ:

จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง หรือสำนักงานเขตที่กิจการตั้งอยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง สำนักการคลัง โทร. 0-2224-1916, 0-2225-1945

หรือที่ ฝ่ายปกครอง สำนักงานเขตทุกแห่ง และที่เว็บไซต์  www.bangkok.go.th/finance  


ต่างจังหวัด:

จดทะเบียนพาณิชย์ได้ที่ เทศบาล หรือ องค์การบริหารส่วนตำบล ที่กิจการตั้งอยู่

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ : ส่วนกำกับดูแลการจดทะเบียนพาณิชย์และภูมิภาค กองทะเบียนบริษัทมหาชนและธุรกิจพิเศษ กรมพัฒนาธุรกิจการค้า โทร. 0-2547-4446-7 และสำนักงานพาณิชย์จังหวัดทุกจังหวัด   

หลักฐานการจดทะเบียนพาณิชย์

เมื่อนายทะเบียนรับจดทะเบียนเรียบร้อย นายทะเบียนจะมอบ “ใบทะเบียนพาณิชย์” ให้แก่ผู้ขอจดทะเบียนไว้เป็นหลักฐาน

ใบทะเบียนพาณิชย์-จดทะเบียนพาณิชย์-จดทะเบียนการค้า

จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ ดีอย่างไร?

 • ✓ สามารถใช้เป็นเอกสารประกอบขอสินเชื่อ 
 • ✓ เพิ่มความน่าเชื่อถือ ทำให้ลูกค้ามั่นใจในการรับสินค้าหรือบริการ 
 • ✓ เป็นหลักฐานการค้า 
 • ✓ เป็นฐานข้อมูลสถิติของประเทศ     

จดทะเบียนการค้า จดทะเบียนพาณิชย์ เสียภาษีอย่างไร?

กิจการที่จดทะเบียนการค้า หรือ จดทะเบียนพาณิชย์ จะต้องเสียภาษีเงินได้ตามประเภทบุคคลของผู้ขอจดทะเบียน คือ

 • หากจดทะเบียนพาณิชย์ในนามบุคคลธรรมดา → ก็มีภาระหน้าที่ต้องเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา

 • หากจดทะเบียนพาณิชย์ในนามนิติบุคคล → ก็มีภาระหน้าที่ต้องภาษีเงินได้นิติบุคคล

และหากรายได้จากการขายเกิน 1.8 ล้านบาท จะต้องจดทะเบียนเป้นผู้ประกอบการภาษีมูลค่าเพิ่มด้วย   

ต้องการหา สำนักงานบัญชี - รับทำบัญชี ช่วนดูแลบัญชีธุรกิจท่าน?

หากท่านงานยุ่งและไม่อยากพะวงเรื่องบัญชีภาษี สามารถว่าจ้างให้สำนักงานบัญชีดูแลเรื่องบัญชีและภาษีให้ท่านได้ โดยท่านสามารถหานักบัญชีกับ Accounting Center ได้ง่ายๆ เพียง

ขั้นตอนการค้นหา

 1. คลิกที่ลิงค์เพื่อไปหน้าค้นหา >> ค้นหาสำนักงานบัญชี รับทำบัญชี
 2. ระบุจังหวัด และเขต(เฉพาะกรุงเทพมหานคร)
 3. ระบุประเภทกิจการคุณในตัวกรองผลลัพธ์ เช่น ประเภทธุรกิจ, ประเภทนิติบุคคล เป็นต้น
 4. ติดต่อสำนักงานบัญชี และ ฟรีแลนซ์ รับทำบัญชี ที่โดนใจคุณได้โดยตรงเลย  ตามข้อมูลการติดต่อที่นักบัญชีให้ไว้ได้เลย :)

อบคุณบทความจาก :: www.dbd.go.th
ประกาศบทความโดย :: www.prosofterp.com
 2267
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน

สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์