• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึก โอนทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก โอนทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึก โอนทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q: ต้องการบันทึก โอนทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึก โอนทรัพย์สิน มีขั้นตอนในการบันทึกอย่างไร
A:

1.ผู้ใช้เข้าระบบ Asset Management >โอนทรัพย์สิน > คลิกขวา สร้างเอกสารจะขึ้นหน้าต่าง โอนทรัพย์สิน Initial Screen ทำการบันทึกตามขั้นตอนตามรูปภาพ

2.โปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง โอนทรัพย์สิน ให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ คลิกเลือกรหัสทรัพย์สิน ขึ้นมา

3.คลิกเข้าที่ รหัสทรัพย์สินจะขึ้นหน้าต่าง ทรัพย์สินมาให้ และทำการคลิกที่ Quick Add ตามรูปภาพ

4.เมื่อมีการคลิก Quick Add แล้วให้กำหนด รหัสประเภททรัพย์สิน และรหัสทรัพย์สิน > ตกลง

5.จากนั้นโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ทรัพย์สินมาให้อัตโนมัติ ผู้ใช้ ระบุ ชื่อทรัพย์สิน ตามขั้นตอนตามรูปภาพ ของ Tab รายละเอียด/ทั่วไปตรวจสอบให้ถูกต้อง


6.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะได้ดังรูปภาพ

7.จากนั้นปิด และโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง โอนสินทรัพย์สินมาให้อีกครั้ง รหัสที่มีการกำหนดนั้นจะเด้งขึ้นมาให้อัตโนมัติ

8.จากนั้นก็ทำการบันทึกปกติ จะเสร็จสมบูรณ์ ได้ดังรูปภาพ

 172
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์