• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: สร้างที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อจัดการที่อยู่ของตำแหน่งไหนโดยใช้ระบบ Location Structure กำหนดอย่างไร

Q: สร้างที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อจัดการที่อยู่ของตำแหน่งไหนโดยใช้ระบบ Location Structure กำหนดอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: สร้างที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อจัดการที่อยู่ของตำแหน่งไหนโดยใช้ระบบ Location Structure กำหนดอย่างไร

Q: สร้างที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อจัดการที่อยู่ของตำแหน่งไหนโดยใช้ระบบ Location Structure กำหนดอย่างไร

Q:
Q: สร้างที่ตั้งทรัพย์สินเพื่อจัดการที่อยู่ว่าอยู่ตำแหน่งไหนโดยใช้ระบบ Location Structure กำหนดอย่างไร
A:
1. ผู้ใช้สามารถเช้าไปที่ Module ที่ตั้งทรัพย์สินโดยให้กำหนดรายละเอียดตามลำดับตัวเลขดังรูปภาพ


2. เมื่อทำถึงขั้นตอนที่ 6 ให้เลือก ช่อง Segment Values เพื่อไปเลือกที่ตั้งสินค้าเข้ามา


3. พอทำการเลือกให้ ดับเบิลคลิก หรือ Select ขึ้นมา

4. เมื่อมีการเลือกแล้วจะขึ้นมาที่หน้าต่าง Create Location

5. จากนั้นให้ทำการบันทึก ตามรูปภาพ

 219
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์