• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q: ต้องการกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร

Q:
Q : ต้องการกำหนดวิธีคำนวณค่าเสื่อม มีขั้นตอนการทำงานอย่างไร
A:
1.เข้าระบบ Asset Management > วิธีการคำนวณค่าเสื่อม > คลิกขวาการสร้างข้อมูลกำหนดคำนวณค่าเสื่อม2.จากนั้นจะขึ้นหน้าต่าง วิธีคำนวณค่าเสื่อม ให้ผู้ใช้ทำการบันทึก รหัสวิธีคำนวณค่าเสื่อม > ชื่อวิธีคำนวณค่าเสื่อม ตามลำดับดังรูปภาพ3. เมื่อมีการบันทึกข้อมูลครบแล้วให้ผู้ใช้ทำการบันทึก

 166
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์