• หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกการสร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นแบบมีรายได้ มีวิธีการทำอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกการสร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นแบบมีรายได้ มีวิธีการทำอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Asset Management

  • Q: ต้องการบันทึกการสร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นแบบมีรายได้ มีวิธีการทำอย่างไร

Q: ต้องการบันทึกการสร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นแบบมีรายได้ มีวิธีการทำอย่างไร

Q:
Q : ต้องการบันทึกการสร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน ที่เป็นแบบมีรายได้ มีวิธีการทำอย่างไร
A:
1. ทำการคลิกขวาที่ ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน เลือก “สร้างเอกสารตัดจำหน่ายทรัพย์สิน” ตามรูปภาพ2. เลือกประเภทการตัดจำหน่าย เป็น Sale Without Customer (แบบมีรายได้) > ทำการใส่รหัสทรัพย์สินที่ต้อการ > ตกลง ตามลำดับขั้นตอน3. ถ้ามีการ ตกลง แล้วโปรแกรมจะแสดงหน้าต่าง ตัดจำหน่ายทรัพย์สิน พร้อมกับใส่เลขที่เอกสาร > บันทึก4. กดบันทึก เป็นอันเสร็จสมบูรณ์ ตามรูปภาพ

 166
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์