• หน้าแรก

  • Manual

  • คู่มือต้องการรับชำระหนี้ ด้วยเช็ครับ มีขั้นตอนบันทึกอย่างไร

คู่มือต้องการรับชำระหนี้ ด้วยเช็ครับ มีขั้นตอนบันทึกอย่างไร

  • หน้าแรก

  • Manual

  • คู่มือต้องการรับชำระหนี้ ด้วยเช็ครับ มีขั้นตอนบันทึกอย่างไร

คู่มือต้องการรับชำระหนี้ ด้วยเช็ครับ มีขั้นตอนบันทึกอย่างไร

1. สามารถเข้าที่ระบบ Accounting > Receivables > รับชำระ


2. จะปรากฏหน้าต่าง “สร้างเอกสารรับชำระ“ ให้ผู้ใช้กำหนดตามรูปภาพ และทำการ บันทึก


3.จะปรากฏหน้าต่าง “รับชำระ “ Tab รายละเอียดจะมีการอ้างอิงใบตั้งหนี้ลูกหนี้มาให้อัตโนมัติ


4.Tab ธนาคารให้ผู้ใช้กรอกข้อมูลชำระที่เป็นเช็ครับ โดยเลือกประเภทเป็น Cheque ใส่หมายเลขเช็ค และ วันที่เช็ค


5.Tab การชำระเงิน ให้บันทึกยอดเงินสองฝั่งต้องเท่ากัน


6.จากนั้นก็ทำการบันทึกจะได้ดังภาพ


7.จากนั้นให้ผู้ใช้ไปเช็คข้อมูลที่ Cash Management > Cheque > เช็ครับ รายการที่รับชำระด้วยเช็คจะลิงค์มาที่เช็ครับให้อัตโนมัติทันที ดังนั้นเช็ครับนี้จะมีสถานะ On Hand สามารถดึงไปทำรายการเช็คต่อได้
 322
ผู้เข้าชม
Get started for free today. ทดลองใช้งาน
สร้างเว็บไซต์สำเร็จรูปฟรี ร้านค้าออนไลน์